1-Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nelerdir?

2-Silahlı özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?


3-Silahsız özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?

4-Ortaokul mezunları özel güvenlik eğitiminden yararlanabilir mi?

5-5188 sayılı kanunda değişiklik yapan ve Resmi Gazetede 27.04.2005 tarihinde yayınlanan 5335 nolu kanundaki ilgili maddeler nelerdir?


6-Yazılı ve uygulama imtihanlarının detayları nelerdir?

7-90 saatlik eğitimimi aldım.Şimdi silahlıya çevirmek istiyorum bu 30 saatlik eğitimi daha önce aldığım kurumda mı? Yoksa istediğim eğt. kurumunda alabilirmiyim?

8-Özel güvenlik eğitim için standart boy şartı var mı?

9-Başka şirketten aldığım sertifikayla başka şirkette görev yapabilirmiyim?

10-Valiliğin vermiş olduğu 5 yıl geçerli olan sertifika.5 yıldan sonra ne olacak?


11-Kursa katıldım sertifikamı aldım fakat emniyetten çalışma iznim olmadığı için çalışamıyorum sebebi ise askerlik yaptığım dönem de nöbet esnasında ailevi kaygılarım nedeniyle başkasına ait bir cep telefonuyla ailem hakkında bilgi alışverişinde bulundum ve emniyeti suistimalden para cezasına çaptırıldım sadece kimliğim yok diğer evraklarım tamam.. tanıdığım bir şirkette çalışabilmem mümkünmü çalışırsam ne olur?


12-Özel güvenlik yenileme egitimi nasıl olacak .Kişi sadece eğitim mi alacak yoksa eğitim aldıktan sonrada tekrar sınava girecek mi?

13-Silahlı güvenlik kursu sınavına girdikten sonra silah sorularında ve atısta başarısız oldum diyelim fakat silahsız güvenlik sorularını başarı ile verdim sınavda silahsız kursunu vermiş sayılırmıyım?

14-Gözlük kullanmak miyop ne kadar etki eder sertifika alabilirmiyim?

15-Silahlı sınavında 25 soru var bu soruların kaçta kaçını doğru yapmak zorundayız?

16-Ben askerde emniyeti suistimalden dolayı para cezasına çaptırıldığımı sertifakam olduğunu ama kimlik kartımı alamadığımı söylemiştim cevabınızı aldım çok memnun oldum.. Emniyeti suistimal den hükümlüyüm olumsuz anlamına geliyor galiba? Yani kimlik kartı alamıyorum.. Bu da benim için büyük bir hayal kırıklığı? Peki sadece emniyetin izni olmadan çalışırsam yani sertifikamla beraber ilerde ne şekilde sorunlarla karşılaşabilirim cezai işlem söz konusunu mu? Ve ya bu şekilde neler yapabilirim bana yol gösterin lütfen.Çünkü 7 yıldır bu işi yapıyorum profesyonelim.. Ayrıca bu şekilde yani bu ceza ile kamu görevlisi olamıyormuyum?

17-Ben şu anda yüksekokul 2.sınıf ögrencisiyim.Hem okula gidip hemde kursunuza katılmak istiyorum.kursunuzu başarıyla bitirdikten sonra sizin bize iş bulma imkanınız var mı ve de bu iş gelecek için ne kadar garantilidir?

18-Gözlerim astigmat, 1,5 numara gözlük takıyorum,özel güvenlik personeli olabilir miyim?

19-Adli sicil kaydı olan bir kişi özel güvenlik olabilirmi?(Ceza almış ama paraya çevrilmiş bu durum özel güvenlik olmamı engeller mi?)

20-Arşiv araştırma formu nasıl alınır?

21-Sınav sonucumun toplamı 119 2'ye böldüğümüzde 59.5 çıkıyor sertifikayı alabilirmiyim?

22-Ben 2002 yılında Sn. Cumhurbaşkanına siyasi bir mektup yazdım emniyet benim ifademi aldı ve mahkemeye çıkarıldım.Ama hakim bu bir suç değildir dedi ve beni serbest bıraktı.Ama emniyette kayıtlarım var bu bana sorun yaratırmı?

23-Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum sertifika almayı düşünüyorum sivil güvenlik yada yönetici bölümünde görev alma şansım ve ilerde yükselme gibi imkanlar mevcutmu ?


CEVAPLAR

1-Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nedir?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
-Kamu haklarından yasaklı olmamak,
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
-14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.


2-Silahlı özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?
Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur.Silahlı eğitim almak için 21 yaşın doldurulması zorunludur ve sağlık raporu devlet hastahanesinden alınması gereklidir.Bu genelgeye göre:
1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi
2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)
3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah senedi
4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.

Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur.Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.
1-1 Adet diploma fotokopisi (Noter tasdikli),1 asıl
2-3 Adet nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Adli sicil kaydı,2 asıl
4-Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
5-Sağlık kurulu raporu-Devlet hastahanesinden alınması zorunludur- (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur" ibaresi bulunması gerekmektedir.1 asıl
6-Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Not:Yirmibir yaşı bitirmiş olması zorunludur) (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere),1 asıl
7-İkametgah ilmühaberi (muhtardan),2 asıl
8-Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.),1 asıl
9-Müracaat Formu (Kendi el yazısıyla doldurulacak.),1 asıl

3-Silahsız özel güvenlik eğitimi için gereken belgeler nelerdir?
Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur.Bu genelgeye göre:
1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi
2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)
3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah ilmuhaberi
4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.

Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur.Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.
1-1 Adet diploma fotokopisi (Noter tasdikli),1 asıl
2-3 Adet nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Adli sicil kaydı,2 asıl
4-Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
5-Sağlık kurulu raporu-Devlet hastahanesinden alınması zorunludur- (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur" ibaresi bulunması gerekmektedir.1 asıl
6-Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere),1 asıl
7-İkametgah ilmühaberi (muhtardan),2 asıl
8-Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.),1 asıl
9-Müracaat Formu (Kendi el yazısıyla doldurulacak.),1 asıl


4-Ortaokul mezunları özel güvenlik eğitiminden yararlanabilir mi?
Evet ortaokul mezunlarıda 27.04.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5335 nolu kanunun 23.maddesine göre silahsız olarak özel güvenlik eğitimi almaya hak kazanmışlardır.Toplam 11 ders ve 90 saatlik bir eğitim alabilmektedirler.

5-5188 sayılı kanunda değişiklik yapan ve Resmi Gazetede 27.04.2005 tarihinde yayınlanan 5335 nolu kanundaki ilgili maddeler nelerdir?
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 23.3.2005
Resmi Gazetede yayınlanma tarihi:27.04.2005

MADDE 23.- 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin ikinci cümlesinde geçen “vali” ibaresi “valilik” olarak değiştirilmiştir.
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.” cümlesi ile aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
c) 10 uncu maddesinin (b) bendi “Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası “Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
e) e) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.” cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasına “belirlenmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere” ibaresi eklenmiştir.
f) 28 inci maddesi “Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilmiştir.
g) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2.- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.
GEREKÇE :Değişiklik teklifi ile çerçeve maddeye a,c,e,f bentleri ile bir geçici madde eklenmektedir. Bu yapılan ilavelerin gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır:
a) Özellikle büyük illerde, geçici ve acil hallerde söz konusu iznin bizzat validen alınması sıkıntı yaratmaktadır. Bu gibi hallerde valinin yetki devrinde bulunabilmesine böylece imkan sağlanmaktadır.
c) Görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimliklerinin belli bir sürede ilgili kişi, kurum ve kuruluşa da bir aylık süre içinde bildirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
e) Özel güvenliği sağlanan kurumlarda hizmetin devamını sağlamak amacıyla, yeterli imkanın bulunduğu yerlerde, özel güvenlik kurumlarına bu eğitimi ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde verme imkanı getirilmektedir.
f) Özel güvenlik görevlilerinin sertifika sınavlarında görevlendirileceklere ücret ödenebilmesine imkan sağlanmaktadır.
Geçici madde 2 : Daha önce izinle kurulmakta olan alarm izleme merkezleri 5188 sayılı Kanununda yer almadığından bu eksiklik giderilmektedir.

6-Yazılı ve uygulama imtihanlarının detayları nelerdir?
1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.
2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.
3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.
4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.
Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.
5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.
6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.
8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.
9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.
10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.Sitemizden takip edebilirsiniz.
Önemli Not:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.Tüm adaylara Çamlıca olarak başarılar diliyoruz.

7-90 saatlik eğitimimi aldım.Şimdi silahlıya çevirmek istiyorum bu 30 saatlik eğitimi daha önce aldığım kurumda mı? Yoksa istediğim eğt. kurumunda alabilirmiyim?
Silahsız sertifika almış iseniz Silahlı eğitiminizi istediğiniz Eğitim Kurumundan alabilirsiniz.

8-Özel güvenlik eğitim için standart boy şartı var mı?
Özel Güvenlik için standart boy şartı yoktur.

9-Başka şirketten aldığım sertifikayla başka şirkette görev yapabilirmiyim?
Sertifikanızla Türkiyenin her yerinde istdiğiniz şirkette görev yapabilirsiniz.

10-Valiliğin vermiş olduğu 5 yıl geçerli olan sertifika.5 yıldan sonra ne olacak?
5 yılın sonunda sadece yenileme eğitim alarak sertifikanızı 5 yıl süre için uzatabileceksiniz.Her 5 yılda yenileme eğitim almanız şarttır.

11-Kursa katıldım sertifikamı aldım fakat emniyetten çalışma iznim olmadığı için çalışamıyorum sebebi ise askerlik yaptığım dönem de nöbet esnasında ailevi kaygılarım nedeniyle başkasına ait bir cep telefonuyla ailem hakkında bilgi alışverişinde bulundum ve emniyeti suistimalden para cezasına çaptırıldım sadece kimliğim yok diğer evraklarım tamam.. tanıdığım bir şirkette çalışabilmem mümkünmü çalışırsam ne olur?
5188 sayılı kanunun 10.maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşıyorsanız kimlik kartınızı alabilirsiniz.Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Kamu haklarından yasaklı olmamak.

12-Özel güvenlik yenileme egitimi nasıl olacak .Kişi sadece eğitim mi alacak yoksa eğitim aldıktan sonrada tekrar sınava girecek mi?
Özel Güvenlik Sertifikası alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.Beş yılın sonunda 60 saatlik yenileme eğitimine ve eğitim sonrası imtihana girmek zorunludur.İmtihanı kazananlar sağlık raporuda alarak kimlik kartlarını 5 yıllık süre için yenileyeceklerdir.

13-Silahlı güvenlik kursu sınavına girdikten sonra silah sorularında ve atısta başarısız oldum diyelim fakat silahsız güvenlik sorularını başarı ile verdim sınavda silahsız kursunu vermiş sayılırmıyım?
Yazılı imtihanda sorulan ortak 100 sorudan 60 puan ve üstünde almış iseniz,silahlı kısmından başarısızda olsanız sınav sonrası eğitim kurumunuza dilekçe verip sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.

14-Gözlük kullanmak miyop ne kadar etki eder sertifika alabilirmiyim?
Görme bozukluğunuz gözlük kullanıldığında gideriliyorsa sertifika alabilirsiniz.

15-Silahlı sınavında 25 soru var bu soruların kaçta kaçını doğru yapmak zorundayız?
Silah imtihanı yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamalı bir imtihandır.25 sorunun puan karşılığı 50dir.5 adet atıştan hedefe tutan her merminin 10 puan olduğunu düşünürseniz silahlı kısmından alacağınız toplam puan minumum 50 olduğunda yazılı imtihan olacağınız 100 sorudan oluşan ortak imtihandan minumum 70 puan almalısınız.

16-Ben askerde emniyeti suistimalden dolayı para cezasına çaptırıldığımı sertifakam olduğunu ama kimlik kartımı alamadığımı söylemiştim cevabınızı aldım çok memnun oldum.. Emniyeti suistimal den hükümlüyüm olumsuz anlamına geliyor galiba? Yani kimlik kartı alamıyorum.. Bu da benim için büyük bir hayal kırıklığı? Peki sadece emniyetin izni olmadan çalışırsam yani sertifikamla beraber ilerde ne şekilde sorunlarla karşılaşabilirim cezai işlem söz konusunu mu? Ve ya bu şekilde neler yapabilirim bana yol gösterin lütfen.Çünkü 7 yıldır bu işi yapıyorum profesyonelim.. Ayrıca bu şekilde yani bu ceza ile kamu görevlisi olamıyormuyum?
Aldığınız ceza nedeni ile Özel Güvenlik veya kamu görevlisi olma imkanınız yoktur.Bu şekilde resmi kimlik kartı olmadan çalışmanız bir süre sonra imkansız olacaktır.Tavsiyemiz başka bir alanda iş bulmanızdır.

17-Ben şu anda yüksekokul 2.sınıf ögrencisiyim.Hem okula gidip hemde kursunuza katılmak istiyorum.kursunuzu başarıyla bitirdikten sonra sizin bize iş bulma imkanınız var mı ve de bu iş gelecek için ne kadar garantilidir?
Silahlı özel güvenlik eğitimi alabilirsiniz.Kursiyerlerimizin tamamına yakını iş sahibi olmuşlardır.

18-Gözlerim astigmat, 1,5 numara gözlük takıyorum,özel güvenlik personeli olabilir miyim?
Gözlük kullanarak sorununuzu halledebildiğinize göre sakınca yoktur.

19-Adli sicil kaydı olan bir kişi özel güvenlik olabilirmi?(Ceza almış ama paraya çevrilmiş bu durum özel güvenlik olmamı engeller mi?)
Ceza paraya çevrildiğinde sonuçları ortadan kalkmaz.Bu durumda cezanızın niteliğini tam bilemediğimiz için net birşey söylememiz zordur.Kanunda belirtilen suçları içeriyorsa özel güvenlik görevlisi olamazsınız.

20-Arşiv araştırma formu nasıl alınır?
Kursa katıldığınız eğitim kurumu size boş bir kopyasını verecek ve daktiloda dolduracaksınız.

21-Sınav sonucumun toplamı 119 2'ye böldüğümüzde 59.5 çıkıyor sertifikayı alabilirmiyim?
Silahli sınav sonucunuzda 11 dersi içeren birinci bölümle 25 silah bilgisi sorusu ve poligonda 5 atış yapılmasını içeren ikinci bölümün sonuç puanlarının toplamı minumum 120 olmalı ve her iki bölümünde 50 puanın altına düşmemesi zorunludur.Kısaca minumum geçme puanı 50+70=120/2=60 puan dır.Toplam 119 puan alsanızda imtihanda kalmış olursunuz.

22-Ben 2002 yılında Sn. Cumhurbaşkanına siyasi bir mektup yazdım emniyet benim ifademi aldı ve mahkemeye çıkarıldım.Ama hakim bu bir suç değildir dedi ve beni serbest bıraktı.Ama emniyette kayıtlarım var bu bana sorun yaratırmı?
Mahkemenin sonuçlanmış ve herhangi bir ceza almamışsınız.Bu sebeple güvenlik soruşturmanızda herhangi bir sorun olmaz.

23-Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum sertifika almayı düşünüyorum sivil güvenlik yada yönetici bölümünde görev alma şansım ve ilerde yükselme gibi imkanlar mevcutmu ?
4 yıllık üniversite mezunu olduğunuz için sertifikanızı aldıktan sonra yönetici olarak çalışma imkanınız vardır.Her meslekte olduğu gibi özel kişilerin özel güvenlikte de tatmin edici yüksek ücret aldıkları konumlar mevcuttur.
Özel Güv.Kimlik Randevu
Sınav Sonuçları
Sınav Yerleri
Sınav Soruları
Sık Sorulan Sorular
ÇAMLICA ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. © 2006
Atatürk mah. Alemdağ cad. No:110 K:6 (Yapı Kredi Bankası karşısı) Çarşı-Ümraniye/İstanbul
Tel:0216 520 28 22-23 Fax:0216 520 28 22 E-mail:info@camlicaguvenlik.com
Bir Ünsal Uzun Projesi Türk işi | bilişim ve internet teknolojileri